Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Bonusy na prevenci
 4. Léčebně ozdravné pobyty (LOP) - klimatické

Léčebně ozdravné pobyty (LOP) - klimatické

Zdravotní pojišťovna 211 v roce 2023 přispěje až 10 000 Kč dětem do 18 let s chronickými respiračními nebo dermatologickými onemocněními na ozdravný pobyt, a to vysokohorský nebo přímořský, v trvání alespoň 15 dní (14 nocí), který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Vysokohorský pobyt

Je určen pro děti, kterým byly stanoveny následující diagnózy:

 • alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené inhalačními alergeny, jež je objektivně laboratorně prokázané (J30)
 • astma bronchiale (J 45)
 • chronická bronchitis (J40 nebo J42)
 • psoriáza všech forem (L40)
 • atopický ekzém (L20)

Čistota ovzduší musí odpovídat cíli ozdravného pobytu – zlepšení zdravotního stavu dětí:

 • minimální nadmořská výška 800 m n.m.
 • oblast mimo bezprostřední blízkost velkých aglomerací a rušných dopravních komunikací

Přímořský pobyt

Je určen pro děti, kterým byly stanoveny následující diagnózy:

 • alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené inhalačními alergeny, jež je objektivně laboratorně prokázané (J30)
 • astma bronchiale (J 45)
 • chronická bronchitis (J40 nebo J42)
 • psoriáza všech forem (L40)
 • atopický ekzém (L20)

Čistota ovzduší musí odpovídat cíli ozdravného pobytu – zlepšení zdravotního stavu dětí:

 • oblast mimo bezprostřední blízkost velkých aglomerací a rušných dopravních komunikací

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Před zahájením pobytu je třeba doručit zdravotní pojišťovně Návrh na zařazení na léčebně ozdravný pobyt potvrzený praktickým lékařem pro děti a dorost (viz formulář v pravé části stránky). Prosíme, posílejte pouze elektronicky na následující e-mail: lop@zpmvcr.cz
 5. Zdravotní pojišťovna se k návrhu vyjádří do 30 dnů od obdržení návrhu.
 6. Pobyt může být zajištěn prostřednictvím cestovní kanceláře nebo individuálně. 
 7. Pobyt musí být v trvání alespoň 15 dní (14 nocí).
 8. Žádost o příspěvek je třeba podat do tří měsíců od ukončení pobytu.
 9. K žádosti je třeba přiložit Potvrzení o účasti a úhradě za léčebně ozdravný pobyt (viz formulář v pravé části stránky - dostupný též v anglické verzi). Formulář musí být potvrzen poskytovatelem ubytování. Součástí formuláře je čestné prohlášení zákonného zástupce pojištěnce, že náklady nebyly uhrazeny ze zdrojů jiné osoby (např. zaměstnavatele), a že zájezd byl absolvován v uvedeném termínu. 
 10. K žádosti musí být přiložena také faktura, ze které bude zřejmá cena za pobyt pojištěnce po odečtení slev, a doklad o úhradě. 
 11. Akceptovány budou platební doklady vystavené od 1. ledna do 31. prosince 2023. 
 12. Platba může být realizována v EUR. Příspěvek bude proplacen v české měně, bude uplatněn kurz k datu úhrady pobytu. 
 13. Příspěvek lze čerpat jednorázově nad rámec nabídky ostatních programů. 
 14. Příspěvek lze čerpat v daném roce pouze na jeden typ pobytu. 
 15. Příspěvek není určen pro doprovod dítěte.
 16. Příspěvek není možné uznat v případě doložení platebních dokladů pouze za dopravu bez potvrzení vlastního pobytu. 
 17. Na tento program nelze postoupit příspěvek rodičů. 

Možnost čerpání: od 2. ledna do 31. prosince 2023 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 10. ledna 2023

Vybrané podmínky k získání bonusu

Kdo může žádat?
 • Jste naším pojištěncem a nepodepsali jste přihlášku k jiné pojišťovně
 • Máte řádně zaplacené pojistné
Kdy žádat?

Pro většinu programů platí termín od 2. ledna do 31. prosince 2023, doklad o zaplacení nesmí být starší než tři měsíce. Vždy se ale raději podívejte na stránku konkrétního programu. Základní podmínky najdete zde.

Co k tomu potřebujete?
 • Formulář žádosti o bonus (ke stažení zde).
 • Potvrzení o platbě – účtenku, uhrazenou fakturu, doklad o odeslané platbě z banky.
 • K vybraným bonusům je třeba doložit další doklady, např. potvrzení o pobytu. Více zde.
Jak doklady doručit?
 • Osobně na kterékoli klientské centrum
 • Poštou na adresu: ZP MV ČR - Back office, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava, 586 01
 • Pomocí E-komunikace (tento způsob nahrazuje podání prostřednictvím e-mailu)
 • Datovou schránkou: 9swaix3
Kompletní podmínky čerpání

Abychom předešli nedorozuměním, prosíme, věnujte pozornost základním podmínkám. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Přehled preventivních programů pro rok 2023

Základní preventivní programy

Bonusové preventivní programy

Modelový příklad čerpání bonusů z Fondu prevence

Až 21 500 Kč pro čtyřčlennou rodinu

Školní dítě Sportovní kroužek 1 500 Kč
Bezlepková dieta 4 000 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Školní dítě Vyš. u klinického logopeda 4 000 Kč
Záchranná plovací vesta 1 500 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Matka Nácvik dentální hygieny 500 Kč
Bezlaktózová dieta 4 000 Kč
Sezónní akce 250 Kč
Otec Sportovní aktivita 500 Kč
Klinický psycholog 4 000 Kč
Sezónní akce 250 Kč

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211