Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Preventivní programy - Bonusy

Fond prevence je speciálně financovaný program, určený na podporu aktivit, díky kterým je možné aktivně předcházet vzniku nemocí, případně na aktivity a položky, které mohou významně přispívat k tomu, aby se již existující choroby nezhoršovaly. 

Je důležité si uvědomit, že pravidelné lékařské prohlídky mohou včas podchytit vážné onemocnění. Významné je i nepodceňování očkování.  Myslete na své zdraví a především prevenci!
 

 

 

Program pro dospělé

Pojištěnec ve věku 18 let a více může čerpat příspěvek jednou ročně až do max. výše 500 Kč na vybrané sportovní aktivity.

Těhotné a ženy po porodu

Pojištěnka, která je v roce 2018 minimálně ve 12. týdnu těhotenství (včetně), nebo od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 porodila,může čerpat příspěvek až do max. výše 2x 500 Kč. Příspěvek se poskytuje jedenkrát v průběhu roku jedné ženě jednorázově na položky z následujícího výběru:

Program pro děti

Pojištěnec ve věku do 18 let může čerpat jednou ročně příspěvekaž do max. výše 2x500 Kč na položky z následujícího výběru: 

Léčebně ozdravné pobyty

LOP 2019 připravujeme, informace budou k dispozici v průběhu prosince 2018

Dětské sportovní léto 2018

Dostatečný pohyb a sportovní aktivita je nezbytná pro zdraví. Pro naše dětské pojištěnce jsme připravili speciální letní akci.

Pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně

Pojištěnec - dárce - ve věku od 18 let do 65 let může čerpat příspěvek jednou ročně na položky z výběru uvedeného zde.

Speciální nabídka pro dobrovolné hasiče

ZP MV ČR aktivně podporuje členy jednotky sborů dobrovolných hasičů zařazených do JPO II a JPO III.

Příspěvek na zdravotnické prostředky

Pojištěnec, který si zakoupí zdravotnické prostředky nad rámec péče hrazené dle zákona související s onemocněním, které vyžaduje dlouhodobou péči, může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Očkování

Pojištěnec, který absolvoval očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, může jednou ročně čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Prevence onkologických onemocnění

Pojištěnec, který absolvoval preventivní onkologické vyšetření, může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Prevence civilizačních onemocnění

Pojištěnec ve věku od 18 let může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Program podpory odvykání kouření

Pojištěnec ve věku od 18 let, který si zakoupí léčivé přípravky na podporu odvykání kouření, může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Podmínky pro čerpání preventivních programů

Zde se dočtete, jak splnit podmínky pro uplatnění nároku na čerpání příspěvku z fondu prevence 2018. 

Formulář k proplacení příspěvku

Zde naleznete formulář k proplacení z fondu prevence za rok 2018 ke stažení

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás celo řadu výhod a nadstandardních benefitů!

Třeba příspěvek na školku v přírodě!

Využijte možnost převodu příspěvku z rodiče na dítě a získejte tak až 1500 Kč na ozdravný pobyt. A k tomu dalších 500 Kč například na očkování.